Liên Hệ

Điện Lạnh Thanh Trúc

Trụ sở chính

  • số 2, Ngõ 1277, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội
  • 094 371 88 89

[cetsEmbedGmap src=https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7583353150417!2d105.8666491!3d21.0023222!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0650874c0f%3A0xa10de07dcbe12493!2zSOG7jWMgdmnhu4duIGFuaCBuZ-G7ryBOZXcgWW9yaw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1441687323502 width=100% height=300 marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 scrolling=no]

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *